1.Administratorem danych jest firma Solara Urszula Obajtek, z siedzibą w Krakowie, ul Zawiła 69, 30-390 Kraków z numerem NIP 6782250345

2.Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3.Strona nie pobiera automatycznie informacji innych niż informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki cookies (z angielskiego „ciasteczka”) są to pliki umieszczane na urządzeniu końcowym, na którym wyświetlana jest ta strona.
Ciasteczka są to pliki (zwykle tekstowe) zawierające dane informatyczne, w szczególności takie, jak adres internetowy strony oraz inne informacje takie, jak adres IP, unikalny numer identyfikacyjny urządzenia, lokalizacja, czas przechowywania na urządzeniu końcowym, indywidualny numer, itp.
Dane te mogą być uznane za umożliwiające identyfikację osobową.

4.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania wyświetlanych zawartości strony pod kątem preferencji Użytkownika
– optymalizacji wyświetlania strony pod względem oprogramowania, za pomocą którego Użytkownik wyświetla stronę na urządzeniu
– tworzenia statystyk, dzięki którym możemy lepiej dostosować wyświetlane treści
– przechowywania informacji o zalogowaniu Użytkownika, jeśli taka możliwość została udostępniona.

5.Informacje pozyskane za pomocą plików cookies mogą być udostępniane innym usługodawcom reklamowym np: Google AdSense

6.Informacje dotyczące statystyk mogą być przetwarzane za pomocą usług zewnętrznych, np. Google Analitycs. Ma to na celu sprawdzenie w jaki sposób Użytkownicy korzystają z niniejszej strony internetowej aby usprawnić nawigację na bardziej efektywną i bezproblemową.

7.Zazwyczaj oprogramowanie służące do wyświetlania strony na urządzeniu Użytkownika (przeglądarka internetowa) domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu. Zmiana tych ustawień może spowodować blokowanie automatycznej obsługi plików cookies.
Szczegółowe informacje o możliwości obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania służącego przeglądaniu zawartości strony.

8.Ograniczenia w automatycznej obsłudze plików cookies mogą wpłynąć na wyświetlanie treści strony internetowej.

9.W dbałości o bezpieczeństwo danych użytkownika niniejszej strony internetowej stosujemy zabezpieczenia takie, jak szyfrowanie komunikacji Użytkownika ze stroną za pomocą protokołu SSL.

10.Informacje o certyfikacie, sposobie szyfrowania oraz o wykorzystywaniu plików cookies są zwykle możliwe do wyświetlenia w oprogramowaniu (przeglądarce internetowej) na urządzeniu Użytkownika w zakładce „informacje o stronie/bezpieczeństwo”.

11.Strona umożliwia wyświetlanie dodatkowych treści wymagających zalogowania.

12.Aby otrzymać dane logowania (login i hasło) niezbędne jest skontaktowanie się z przedstawicielem Firmy – dane kontaktowe podane są w zakładce solara.com.pl/kontakt.

13.Otrzymanie danych do logowania na stronie może wiązać się z przetwarzaniem przez Administratora danych Użytkownika takich, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy.

14. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymogami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, w zakresie i celu właściwej obsługi oraz prawidłowej realizacji usług oferowanych przez firmę Solara, jak również świadczonych drogą elektroniczną.

15. Każdy Użytkownik, którego dane dotyczą – jeśli firma Solara jest ich Administratorem – ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

16. Administrator zastrzega prawo do przetwarzania danych Użytkownika również po cofnięciu zgody, tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeśli przepisy prawa krajowego lub międzynarodowego obligują do tego.
Administrator zastrzega sobie także prawo do udostępnienia danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

17. Usunięcie danych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

18 Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

19.Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych pracowników Firmy lub osoby upoważnione przez Administratora.